ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΩ.Β.Α

ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΩ.Β.Α http://swbanergwn.espivblogs.net/

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για ταμείο ανεργία

Για τους συνάδελφους που βγαίνουν στο ταμείο ανεργίας τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε είναι:

  • Καταγγελία της σύμβασης
  • Ένσημα τελευταίας διετίας
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Eφορίας τρέχοντος έτους (φωτοτυπία)
  • Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)
  • Βιβλιάριο ασθενείας (για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας)
  • Τραπεζικό λογαριασμό στην εθνική τράπεζα (φωτοτυπία τον αριθμό λογαριασμού) για να μπαίνουν τα λεφτά 
  • κάρτα ανεργίας (για να βγάλει κάρτα ανεργίας θα χρειαστεί και λογαριασμός δεη,οτε κλπ για να αποδείξει που μένει και όλα σχεδόν τα παραπάνω δικαιολογητικά, δηλαδή ταυτότητα,εκκαθαριστικό, καταγγελία σύμβασης). 
  • και μια υπεύθυνη δήλωση που θα σας δώσουν να συμπληρώσετε στον ΟΑΕΔ
Όλα αυτά κατατίθενται στο γραφείο του ΟΑΕΔ της περιοχής που μένουμε.
Σε περίπτωση που δεν μας έχουν δώσει ακόμα τα ένσημα παίρνουμε βεβαίωση εργοδότη που την θεωρούμε στο αντίστοιχο υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη

Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ` έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου